• لیست کارفرمایان
 •  
 • شهرداري مشهد
 • شهرداری تهران
 • شهرداري سمنان
 • شرکت مخابرات استان تهران
 • شرکت توسعه، تجهيز و نوسازي مدارس کشور
 • شرکت مپنا
 • شركت پرشيا سلامت
 • شركت ملي پخش فرآورده¬هاي نفتي
 • شركت نفت مناطق مركزي ايران
 • شركت فلات قاره
 • شرکت پالايش نفت آبادان
 • وزارت نیرو کشور عراق
 • شرکت شهرکهاي صنعتي ايران
 • شرکت فن آوران اروند
 • شرکت رنگين کمان
 • شرکت پتروشیمی اروند
 • شركت ملی میادین نفتی جنوب ايران
 • شرکت نفت فلات قاره ايران
 • بنياد هفتم تير-سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران
 • شهرداري رشت
 • تعاوني مسکن لشکر 81 زرهي ارتش
 • مشارکت خصوصي
 • سازمان حفاظت محیط زیست
 • شرکت پست بین المللی TNT
 • شرکت اتحاد نوین کیش
 • شرکت مهندسین فتح نیرو
 • شرکت فرآب
 • پالایشگاه حمص سوریه
 • شركت نفت ستاره خلیج فارس
 • سازمان توسعه برق
 • شرکت پارسیان دشت نور
 • شرکت سرمایه گذاری توسعه مسکن پردیس
 • بیمارستان خاتم الانبیا
 • شهرداری سلیمانیه عراق
 • سازمان نوسازی شهرداری تهران
 • شرکت یادمان سازه شهرداری تهران
 • لیست همکاران مشاور و پیمانکار
 •  
 • شرکت مهندسين مشاور استند
 • شرکت مهندسين مشاور طرح و محيط پايدار
 • شرکت مهندسین مشاور طرح و محیط پایدار
 • شرکت مهندسين مشاور پرديس روز
 • شرکت موننکو ايران
 • شرکت مدیریت مهندسی و ساخت داتام
 • شرکت مهندسين مشاور آرياپتروگاز
 • شرکت مهندسين مشاور تکنيکان
 • شرکت هيربد نيرو
 • شرکت فرآب
 • شرکت عامران افق
 • شرکت مهندسين مشاور طرح و برنامه پارس
 • شرکت مهندسين مشاور رامکو
 • شرکت مهندسين مشاور شارگان
 • شرکت خرد صنعت
 • شرکت مهندسين مشاور هيدالو هزاره هشتم
 • شرکت مهندسين مشاور آرمان شهر شمال
 • شرکت طرح و ساخت پاياهور
 • شرکت آرمان شهر شمال
 • شرکت هیدالو هزاره هشتم
 • شرکت مدیریت، مهندسی و ساخت داتام
 • شرکت فتح نیرو
 • شرکت پتروپاوان
 • شرکت آسا تدبیرسازان

برخی از پروژه های شرکت

پروژه مسجد مجموعه برج میلاد
1390
کارفرما : شرکت یادمان سازه شهرداری تهران
مشاور : شرکت هیدالو هزاره هشتم
پروژه مجتمع مسکونی غدیر (نوسازان محله)
1390
کارفرما : سازمان نوسازی شهرداری تهران
مشاور : شرکت آسا تدبیرسازان
پروژه پلهای عابر درون شهری سلیمانیه
1390
کارفرما : شهرداری سلیمانیه عراق
مشاور : شرکت مدیریت، مهندسی و ساخت داتام
پروژه ساختمان آزمایشگاه بیمارستان خاتم الانبیا
1390
کارفرما : بیمارستان خاتم الانبیا
مشاور : شرکت مدیریت مهندسی و ساخت داتام
پروژه مجتمع تجاری پردیسان
1390
کارفرما : شرکت سرمایه گذاری توسعه مسکن پردیس
مشاور : شرکت مدیریت مهندسی و ساخت داتام
پروژه شهرک مسکونی تفریحی دشت نور
1390
کارفرما : شرکت پارسیان دشت نور
مشاور : شرکت مدیریت مهندسی و ساخت داتام
پروژه نيروگاه پانصد مگاواتی یزد
1390
کارفرما : سازمان توسعه برق
مشاور : شرکت فرآب
پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس بندرعباس
1390
کارفرما : شركت نفت ستاره خلیج فارس
مشاور : شرکت فرآب
پروژه واحد بهره برداري و نمک زدائي قلعه نار
1390
کارفرما : شركت نفت مناطق مركزي ايران
مشاور : شرکت خرد صنعت
پروژه توسعه پالایشگاه حمص سوریه
1389
کارفرما : پالایشگاه حمص سوریه
مشاور : شرکت پتروپاوان
پروژه نيروگاه هزار مگاواتی سیاه بیشه
1389-1390
کارفرما : شرکت فرآب
مشاور : شرکت فتح نیرو
کارخانه شرکت مهندسین فتح نیرو
1389
کارفرما : شرکت مهندسین فتح نیرو
مشاور : شرکت مدیریت، مهندسی و ساخت داتام
پروژه موزه حمل و نقل شهری تهران
1389-1390
کارفرما : شهرداری تهران
مشاور : شرکت هیدالو هزاره هشتم
پروژه شهرک مسکونی اتحاد کیش
1389
کارفرما : شرکت اتحاد نوین کیش
مشاور : شرکت مدیریت مهندسی و ساخت داتام
پروژه ساختمان اداری پست TNT
1389
کارفرما : شرکت پست بین المللی TNT
مشاور : شرکت مدیریت مهندسی و ساخت داتام
پروژه مجتمع کنوانسیون بین المللی رامسر
1389
کارفرما : سازمان حفاظت محیط زیست
مشاور : شرکت آرمان شهر شمال
پروژه برج فرهيختگان تهران
1388-1389
کارفرما : مشارکت خصوصي
مشاور : شرکت مدیریت مهندسی و ساخت داتام
پروژه گوهران شهرک پرديس کرمانشاه
1388
کارفرما : تعاوني مسکن لشکر 81 زرهي ارتش
مشاور : شرکت طرح و ساخت پاياهور
پروژه مجموعه استخر سرپوشيده سازمان آتش نشاني
1388
کارفرما : شهرداري رشت
مشاور : شرکت مهندسين مشاور آرمان شهر شمال
پروژه رصدخانه آموزشی رشت
1388
کارفرما : شهرداري رشت
مشاور : شرکت مهندسين مشاور آرمان شهر شمال
پروژه مجموعه يادمان هفتم تير
1388-1389
کارفرما : بنياد هفتم تير-سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران
مشاور : شرکت مهندسين مشاور هيدالو هزاره هشتم
پروژه نيروگاه هزار مگاواتی گازي علي آباد
1388
کارفرما : شرکت مپنا
مشاور : شرکت موننکو ايران
پروژه نيروگاه سيري
1388
کارفرما : شرکت نفت فلات قاره ايران
مشاور : شرکت فرآب
پروژه NGL-1000
1388-1390
کارفرما : شركت ملی میادین نفتی جنوب ايران
مشاور : شرکت خرد صنعت
پروژه توسعه مجتمع پتروشیمی اروند
1387-1388
کارفرما : شرکت پتروشیمی اروند
مشاور : شرکت خرد صنعت
مجتمع شيميايي و صنعتي رنگين کمان –سایت “O”
1387-1388
کارفرما : شرکت رنگين کمان
مشاور : شرکت مهندسين مشاور شارگان
مجموعه کارخانه الکل سازي خرمشهر
1387-1388
کارفرما : شرکت فن آوران اروند
مشاور : شرکت مهندسين مشاور رامکو
پروژه مرکز خدمات فناوري و کسب و کار شهر صنعتي همدان
1387
کارفرما : شرکت شهرکهاي صنعتي ايران
مشاور : شرکت مهندسين مشاور طرح و برنامه پارس
پروژه نيروگاه 500 مگاواتی الصدر عراق
1387
کارفرما : وزارت نیرو کشور عراق
مشاور : شرکت عامران افق
پروژه نيروگاه شماره3 پالايشگاه نفت آبادان
1387
کارفرما : شرکت پالايش نفت آبادان
مشاور : شرکت فرآب
پروژه سيستم آتش نشاني انبار نفت بهرگان
1386
کارفرما : شركت فلات قاره
مشاور : شرکت هيربد نيرو
پروژه واحد بهره برداري و نمک زدائي دهلران و کمپ اقامتي
1386-1387
کارفرما : شركت نفت مناطق مركزي ايران
مشاور : شرکت مهندسين مشاور تکنيکان
پروژه انبار نفت بيرجند
1386-1387
کارفرما : شركت ملي پخش فرآورده¬هاي نفتي
مشاور : شرکت مهندسين مشاور آرياپتروگاز
پروژه کارخانه توليد مواد شوينده پرشيا سلامت
1385-1386
کارفرما : شركت پرشيا سلامت
مشاور : شرکت مدیریت مهندسی و ساخت داتام
پروژه نيروگاه گازي قائن
1385
کارفرما : شرکت مپنا
مشاور : شرکت موننکو ايران
پروژه نيروگاه گازي چابهار
1385
کارفرما : شرکت مپنا
مشاور : شرکت موننکو ايران
پروژه مطالعات بهسازي لرزه اي ساختمانهاي مدارس منطقه 17 و 15 شهر تهران
1383-1388
کارفرما : شرکت توسعه، تجهيز و نوسازي مدارس کشور
مشاور : شرکت مهندسين مشاور پرديس روز
پروژه مطالعات بهسازي لرزه اي ساختمانهاي شماره 1 و3 شرکت مخابرات استان تهران
1385-1388
کارفرما : شرکت مخابرات استان تهران
مشاور : شرکت مهندسين مشاور پرديس روز
پروژه بوستان کوهستاني هفت حوض مشهد
1384-1385
کارفرما : شهرداري مشهد
مشاور : شرکت مهندسين مشاور طرح و محيط پايدار
پروژه بازار ميوه و تره بار شهرستان سمنان
1385
کارفرما : شهرداري سمنان
مشاور : شرکت مهندسين مشاور طرح و محيط پايدار
پروژه مجتمع فرهنگي ورزشي پارک بانوان شهرستان سمنان
1385
کارفرما : شهرداري سمنان
مشاور : شرکت مهندسين مشاور طرح و محيط پايدار
پروژه پارک سرخه خصار
1385
کارفرما : شهرداری تهران
مشاور : شرکت مهندسین مشاور طرح و محیط پایدار
پروژه مرکز فرهنگي فجر تهران
1384
کارفرما : شهرداری تهران
مشاور : شرکت مهندسين مشاور طرح و محيط پايدار
پروژه برج کنترل ترافيک دريايي جزيره خارک
1383
کارفرما : شهرداری تهران
مشاور : شرکت مهندسين مشاور استند
پروژه ساختمان تجاري-اداري صاحب الزمان مشهد
1382
کارفرما : شهرداري مشهد
مشاور : شرکت مهندسين مشاور استند
Copyright © 2011 - Datam Management Engineering Construction Company
تمامی حقوق متعلق به شرکت مدیریت، مهندسی و ساخت داتام می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری بدون اجازه کتبی ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.