کلمه مورد نظر برای جستجو را وارد نمایید.

پالایشگاه ستاره خلیج فارس

  • portfolio
  • portfolio
  • portfolio

پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به عنوان نخستین پالایشگاه طراحی شده بر اساس خوراک میعانات گازی با ظرفیت ٣٦٠ هزار بشکه در روز شامل واحدهای تقطیر، تصفیه گاز مایع، تبدیل کاتالیستی، تصفیه نفتا، ایزومریزاسیون، تصفیه نفت سفید و نفت گاز با هدف تولید بنزین، گازوییل، گاز مایع و سوخت جت در کنار پالایشگاه فعلی بندرعباس در حال ساخت است. خدمات ارائه شده توسط داتام در این پروژه  شامل موارد زیر بوده است:

طراحی Pipe rackها و Pipe Supportها

طراحی فونداسیون تجهیزات