کلمه مورد نظر برای جستجو را وارد نمایید.

نوسازی ترمینال ریسوت بندر صلاله عمان

  • portfolio

پروژه توسعه و نوسازی ترمینال ریسوت بندر صلاله عمان در سال ١٣٩٢ با سرمایه گذاری ١٤٣ ميليون دلاری مقامات عماني آغاز گردید. با اين ميزان سرمایه گذاری، ظرفيت اين بندر دو برابر شد و به ٢٠ ميليون تن در سال رسيد و ظرفيت كانتينري بندر مذكور به ٣٠ ميليون TEU بالغ گردید. طراحی بخش های سازه و سیویل از خدمات ارائه شده توسط داتام در بندر صلاله عمان بوده است. بندر سلاله در سال ١٣٩٠ با جابجايي ٣.٢ ميليون TEU جايگاه دومين بندر كانتينري منطقه خاورميانه را به خود اختصاص داد.