کلمه مورد نظر برای جستجو را وارد نمایید.

نيروگاه الصدر ٢ عراق

  • portfolio

نیروگاه گازی الصدر که در کشور عراق جای دارد شامل دو واحد گازی به ظرفیت ١٦٢ مگاوات (مجموعاً ٣٢٤ مگاوات) در شرایط ایزو (ISO) است و در آن از دو واحد توربین گازی استفاده شده است. این نیروگاه در شهرک الصدر شهر بغداد جای گرفته و کارفرمای اصلی پروژه در ایران مشارکت صانیر- عامران افق بوده است.

خدمات مهندسی داتام در این پروژه شامل موارد زیر بوده است:

طراحی Pipe rack ها و Pipe Supportها

طراحی فونداسیون تجهیزات و مخازن

طراحی های مربوط به بخش سیویل

طراحی dike wall مخازن