کلمه مورد نظر برای جستجو را وارد نمایید.

نيروگاه سیاه بیشه

  • portfolio

سد و نیروگاه سیاه‌بیشه در ١٢٥ کیلومتری شمال تهران و ده کیلومتری شمال تونل کندوان و در مسیر رودخانه چالوس، یک نیروگاه تلمبه‌ذخیره‌ای با ظرفیت تولید ١٠٠٠ مگاوات که شامل چهار واحد ٢٥٠ مگاواتی است. این طرح دارای دو سد و یک نیروگاه تلمبه‌ذخیره‌ای است. نیروگاه تلمبه‌ذخیره‌ای این قابلیت را دارد که در ساعات اوج مصرف به تولید برق می‌پردازد و در ساعات کاهش مصرف با پمپاژآب به سد بالا و ذخیره آن و در نتیجه مصرف برق، به کنترل بار شبکه سراسری اقدام می‌کند.